Tom 4 - Masaż w wybranych jednostkach chorobowych, część 1 - Adam Zborowski


OPIS KSIĄŻKI

“Książka, którą oddaję Czytelnikowi do ręki, jest w zamierzeniach próbą podania schematów postępowania w najczęściej spotykanych jednostkach chorobowych. Oczywiście są to tylko schematy, które należy modyfikować w zależności od sposobu przebiegu choroby oraz cech psychofizycznych pacjenta. Do korzystania z niniejszego opracowania konieczna jest znajomość poprzednich książek: Masaż klasyczny, Masaż segmentarny, Drenaż limfatyczny.

Ze względu na obszerność materiału książka została podzielona na dwie części. Część pierwsza obejmuje: choroby reumatyczne, urazy (zranienia, stłuczenia, zmiażdżenia, oparzenia, odmrożenia, skręcenia, zwichnięcia, złamania, amputacje), zniekształcenia kończyn, kręgosłupa, klatki piersiowej i szyi. Część druga obejmuje choroby układów: oddechowego, krążenia, nerwowego, pokarmowego, moczowo - płciowego. Mam nadzieję, że to dwutomowe opracowanie okaże się przydatne zarówno przy nauczaniu masażu, jak i w pracy zawodowej wykwalifikowanych masażystów. ”

- Adam Zborowski

SPIS TREŚCI:
 1. Wprowadzenie
  • Wywiad
  • Czas trwania masażu
  • Siła masażu
  • Częstotliwość zabiegów
 2. Choroby reumatyczne
  • Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
  • Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów.
  • Twardzina układowa
  • Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)
  • Choroba zwyrodnieniowa stawów
  • Zapalenie tkanek okołostawowych.
  • Zespół zapalenia tkanki włóknistej
  • Dnawe napalenie stawów
  • Zespoły algodystroficzne
 3. Urazy
  • Stłuczenia i zmiażdżenia
  • Rany i blizny
  • Oparzenia
  • Odmrożenia
  • Skręcenia
  • Uszkodzenia mięśni i ich ścięgien
  • Zwichnięcia
  • Złamania
  • Amputacje
 4. Zniekształcenia kończyn
  • Zniekształcenia kończyn górnych
  • Zniekształcenia kończyn dolnych
 5. Zniekształcenia klatki piersiowej, kręgosłupa i szyi
  • Zniekształcenia klatki piersiowej
  • Zniekształcenia kręgosłupa
  • Zniekształcenia szyi

Kup książki     Forum internetowe